Стратегийн
зорилго

Бид бат бөх хамтын ажиллагаагаар Ханбогдыг аюулгүй, гэр бүлд ээлтэй хот болгон хөгжүүлж, иргэд оршин суугчдын сайн сайхан байдал, амьдралын чанарыг сайжруулна.

Шинэ мэдээ

Уншиж байна түр хүлээнэ үү...